Grids hjælper dig med at sætte de rigtige billed­er på din virk­somhed. Du har en idé om, hvor­dan din virk­somhed skal opfattes, men man­gler spar­ring til at få det til at ske. Det bety­der noget, at det rigtige logo ser ud, som det gør. At farv­er og billed­er under­støt­ter dine bud­sk­aber, og at bud­sk­aberne er enkle og klare.