GRIDS

v/arkitekt
Cari­na Jensen
Sta­tionsvej 15
3210 Vej­by

Ring +45 29 26 99 81
email cj@grids.dk

Grids Carina Jensen

Jeg er uddan­net arkitekt med afgang fra kun­stakademiets arkitek­t­skole på afdelin­gen for indus­triel design. Jeg har arbe­jdet pro­fes­sionelt med grafisk design i mange år og start­ede som selvstændig med Grids i 2007. Udover grafisk designop­gaver laver jeg flere og flere arkitek­top­gaver, hvor jeg hjælper i idé­fasen og laver myn­dighed­spro­jek­ter.