Din hjemme­side er dit vis­itko­rt på net­tet. Den skal give din virk­somhed tro­værdighed og gøre din kunde tryg ved at vælge netop det, du tilby­der. Det kan være et helt nyt site eller et eksis­terende, som trænger til en ansigt­sløft­ning. Grids har lavet gen­nem­gribende opryd­ning på eksis­terende sites, fået struk­turen på plads, fun­det de rigtige fotos og redi­geret tekst, så den ram­mer mål­grup­pen.

Hvor lang tid tager det at få lavet en hjemme­side? Det kan være en process som tager tid, hvis tanker og idéer skal prøves af, inden det endelige site lanceres. Hvis struk­tur, tekst, billed­er og illus­tra­tioner er på plads, kan vi til gengæld få et min­dre site i luften i en fart, det behøver ikke at være meget dyrt og kom­pliceret.