Bøllingsø Bryghus er et lille mikro­bryg­geri med pro­duk­tion og udskænkn­ing i den gam­le kro midt i Enges­vang i Midtjyl­land. Grids fik lov til at overtage design og opsæt­ning af bryg­geri­ets etiket­ter i 2011. Jeg laver etiket­ter til det faste ølsor­ti­ment og design­er pri­vate labels, hvis en virk­somhed ønsker eget design til fir­ma­gaver eller arrange­menter. Udover etiket­ter med stregko­dens helt eget univers, er det blevet til fold­er, fadølsmærkater, plakater, roll ups, spon­sor­prospekt og forslag til postko­rt.

bb etiketter 1bb etiketter 2bb etiketter 3bb etiketer 4

bb top 1