Gert Auha­gen, som ejer bo-ex, er en enestående møbel­pro­du­cent, som frem­stiller klas­siske design­møbler i aller højeste kvalitet. Jeg har fået lov til at være med på sidelin­jen i mange år, og Grids har stået for fir­maets grafiske iden­titet. bo-ex’s orig­i­nale logo blev til­ført en halv scim­i­tar stol i 2003. Derefter kon­cep­tudvikling og opsæt­ning af møbelkat­a­log med de unikt smukke møbler plac­eret i nøje udval­gte trash’ede omgivelser fotografer­et af Tune Ander­sen. Nyt web­site, design, imple­menter­ing og upload.

bo-ex 1bo-ex locations 1bo-ex glasbord i slaggerEn gang imellem løber realiteten af med idéen, her bo-ex glas­bord som skulle stå —  ikke være ned­sun­ket i  en slag­ger­bunke på kraft­varmevær­ket Vat­ten­fall…