Tana er en kon­sulentvirk­somhed, som dedik­eret hjælper udviklings­lande til at få deres andel af ver­dens rig­dom. Da Skad­kaer Con­sult skift­ede navn i 2010, fik Grids lov til at stå for Tanas nye grafiske iden­titet, for­di jeg var så heldig at sid­de på kon­toret lige under deres.  Logode­sign, web­de­sign, valg af fotos, medar­be­jder­fo­tos, brevpa­pir, fold­er, map­per, rap­port- og ref­er­encesk­a­be­lon­er sat op i word, ver­den­sko­rt, lev­ende billed­er og en stream­er til fir­ma­cyklen er noget af det, vi har sat i ver­den. Sen­est har jeg lavet tem­plate til nyheds­brev, sat op i MailChimp.

Tana Burundi

Tana Seasongreetings

Tana newsletter template