Hvi­dovre Hos­pi­tals Learn­ing Lab, laver kurs­er til syge­ple­jer­sker. Grids har lavet plakater og bor­d­kalen­dere for at skabe opmærk­somhed om de forskel­lige kurs­er og “Åbne efter­mid­dage”. Grids sæt­ter også posters op med abstracts og tilhørende hand­outs. Posters designes til tryk på stof­ban­ner. Jeg har stået for årsrap­porter til reuma­tol­o­gisk afdel­ing, og en sjov opgave har været diplom­er til gas­troafdelin­gen.

Hvidovre Hospital folder 1Hvidovre Hospital folder 2Hvidovre Hospital bordkalender

Hvidovre Hospital 5