Green-Jakob­sen er et kon­sulen­thus, som arbe­jder med sikker­hed og ledelse i den mar­itime ver­den. Her har jeg udar­be­jdet en design­guide ud fra eksis­terende design­lin­ie. Jeg har lagt stor vægt på fotos og bear­be­jd­ning af dem, så de pass­er ind i Green-Jakob­sen uni­ver­set. Deru­dover har jeg peget på 2 nye farv­er, som skal spille sam­men med den eksis­terende palet, men med stærkere sig­nalvær­di. Se hele Green-Jakob­sen Design­guide.