Grids hjælper gerne med at få jeres næste video i luften. Jeg sæt­ter et pro­fes­sionelt hold — fotograf, lyd­mand, post­pro­duk­tion og lydefter­ar­be­jde. Det hele er vigtigt, men ikke mindst lyden, den skal der kæles lidt for, hvis resul­tatet skal blive rigtig godt. En “let­tere” vari­ant er præsen­ta­tions­film, hvor still­billed­er er sat sam­men med grafik og musik. Sam­men laver vi et sto­ry­board, jeg tager ud med en fotograf, og Vinther­grafik sæt­ter fil­men sam­men. Jes­per Ranum har lavet musik til begge videoudgaver.