Øjen­lægernes Cen­ter er startet i Char­lot­ten­lund af en af lan­dets førende kirurg­er Sven Asp, som udfør­er SMILE- og lin­se­op­er­a­tioner. Nu er der åbnet et cen­ter i Aarhus, og end­nu et er på vej i Oslo med eget navn og logo SmileEyes. Grids står for den grafiske iden­titet, logode­sign, brevpa­pir, pro­fil­brochure og roll ups.

Øjenlægernes Center 1Øjenlægernes Center 2Øjenlægernes Center 3