Immi­grant­museet er et muse­um under Furesø Museer. Museet gør et stort arbe­jde for at formi­dle ind­van­drin­gens kul­turhis­to­rie og skabe debat omkring, hvad det vil sige at være dansker. Grids samar­be­jde med museet start­ede med en ny hjemme­side med tilhørende logo. Siden kom der meget mere til. Kon­cep­tudvikling og udformn­ing af et debat­spil om inte­gra­tion til gym­nasieklass­er og end­nu en hjemme­side Velkom­men Her? Til det site har vi designet og udviklet en quiz, hvor man kan teste sig selv i forhold til inte­gra­tion. Det er spæn­dende opgaver med en vigtig mis­sion.

Furesø Museer logosImmigrantmuseet debatspilImmigrantmuseet fotos