Val­con er et fre­mad­stor­mende kon­sulen­thus, som Grids hjælper med spe­cialop­gaver. Mit kend­skab til virk­somhe­den voksede markant, da jeg fik lov til at lave film om Val­cons hov­e­dom­råder. Det er blevet til mange illus­tra­tioner, fotoar­be­jde, udvikling af strate­gimap­per, ban­nere, beach­flags, logo til T‑shirts og andre store og små opgaver. Et vigtigt grafisk ele­ment er fodaftrykket, som bliv­er brugt i mange sam­men­hænge, ikke mindst på Val­cons juleko­rt som start­ede som tryk­te og nu designes og sættes op som ecards.

Valcon opgaver 1Valcon opgaver 2

Valcon opgaver 3